ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС БоровоТ00164-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2328, 2332, 2333, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2341, 2344, 2345Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00163-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обекти №№ 2330 МТ, 2331 МТВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00161-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2340, 2342, 2349, 2350, 2353Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00160-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект № 2309МТВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00159-2331.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2310Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00158-2326.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти №№ 2320, 2321Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00157-2326.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект с № 2315Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00156-2325.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00147-2325.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2311С, 2312СВиж пълна информация
ДГС СмолянТ00155-2323.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2316Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00154-2323.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2314Виж пълна информация
ДГС ПървомайТ00153-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности с предмет: "Механизирани дейности в горски разсадник и семепроизводствени градини, листно подхранване на тополови култури в обект № 5-1 за 2023 г."Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00152-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2236-1Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00150-2323.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2337, 2338, 2339, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2351, 2352, 2354, 2355, 2357, 2358, 2366, 2367Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00149-2319.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2348, 2356, 2359, 2360, 2363, 2365Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00144-2317.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2304, 2221Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00145-2316.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2345Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00146-2312.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД, включени в Обект № 3-2023 г.Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00143-2312.05.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности - отглеждане на култури, включени в Обект № 5/2023 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00142-2310.05.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от обект № 2321Виж пълна информация