ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СлавейноТ00196-2215.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2242С, 2243, 2244, 2245С, 2246Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00194-2214.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2216, 2217, 2218Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00190-2214.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 2245, 2246Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00192-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2256; 2257-С; 2258-С; 2259-С; 2260-СВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ00189-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2236Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00188-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2235Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00187-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2234Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00186-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2233Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00185-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2232Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00184-2213.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на сеч, разкройване на асортименти съгласно спецификация, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесинаВиж пълна информация
ДГС АлабакТ00193-2212.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обекти №№ 16, 17, 18, 19Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00183-2208.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2230, 2231, 2232Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00182-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти № 2217 и 2218Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00181-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рамппиране) на дървесината, включена в Обект №2234Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00179-2206.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обект 2214.Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00180-2205.07.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 222240, 22314, 22342, 22102, 22144, 22315, 22331, 22246Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00178-2223.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обект № 2229Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00174-2223.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС БатакТ00171-2222.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти с №№ 22-33, 22-34, 22-35, 22-36, 22-37Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00176-2221.06.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2216, 2226, 2230Виж пълна информация