ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00029-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1/2023 г. - "Попълване и отглеждане на горски култури"Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00027-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2312, 2313, 2315Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00026-2306.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2311Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00074-2303.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект №2338Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00028-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2305, 2306, 2307, 2308Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00025-2303.02.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейности - добив и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от Обект № 2312Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00024-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3-2023 г.Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00023-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00022-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на ЛКД, включени в обект № 2-2023 г.Виж пълна информация
ДГС БориноТ00021-2303.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00017-2302.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2306, 2307, 2308, 2309Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00059-2301.02.2023Директно сключване на договор по реда на чл. 27 от НУРВИДГТСключване на договори за добив по реда на чл. 27 то НУРВИДГТВиж пълна информация
ДГС ПървомайТ00020-2301.02.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от обект № 2303Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00031-2331.01.2023Договаряне по реда на НУРВИДГТДоговаряне за обект № 2315Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00015-2331.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306, 2307, 2308, 2310, 2312Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00014-2331.01.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2317, 2318, 2321Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00016-2330.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обекти №№ 2301 МТ, 2302 МТ, 2303 МТ, 2304 МТ, 2305 МТ, 2306 МТ, 2307 МТВиж пълна информация
ДГС ПловдивТ00013-2327.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2309, 2310, 2325, 2329Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00012-2326.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2301, 2303, 2306, 2315, 2316, 2318, 2319, 2320, 2321Виж пълна информация
ДГС БатакТ00010-2326.01.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2301, 2302Виж пълна информация