ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС СлавейноТ0068016.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221С, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229СВиж пълна информация
ДГС СлавейноТ0067916.12.2021Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221С, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229СВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064516.12.2021Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект с № 2207Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064416.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти с №№ 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ00668-2215.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0066115.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обекти №№ 21-10, 21-11Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067014.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2213Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0066014.12.2021Продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обекти №№ 2202, 2203, 2204, 2208 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0065914.12.2021Продажба на прогнозни количества добита дървесина от Обекти №№ 2205, 2210Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0065814.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 2204, 2208, 2209, 2210, 2211, 2224, 2225Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0067713.12.2021Залесяване и отглеждане на тополови култури, включени в Обект № 5Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0064813.12.2021Продажба на добита дървесина на прогнозни количества от Обект № 2127-1Виж пълна информация
ДГС КирковоТ0064713.12.2021Продажба на добита дървесина на действителни количества от обект № 2033-12Виж пълна информация
ДГС БориноТ0063613.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207Виж пълна информация
ДГС БориноТ0063513.12.2021Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ0066210.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2188, 2189, 2190Виж пълна информация
ДГС СелищеТ0065510.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад за обекти №№ 12-1, 12-2, 12-3Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ0065410.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен, включена в обекти №№ 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221Виж пълна информация
ДГС БориноТ0062910.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2213, 2214, 2215Виж пълна информация
ДГС БориноТ0062810.12.2021Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2213, 2214, 2215Виж пълна информация