ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС БориноЗОП0005608.02.2017Публично състезаниеОсигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително използване и поддържане на монтирана такава за нуждите на ТП "ДГС-Борино" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДЛС ЖендаЗОП0005508.02.2017Публично състезаниеИзпълнение на инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект във фази идеен и работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен проект, включително упражняване на авторски надзор за обект "Пристройка на административна сграда на ТП ДЛС "Женда"Виж пълна информация
ДГС КлисураЗОП0005808.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС-Клисура” за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС КарловоЗОП0005708.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС-Карлово” за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДЛС ТракияЗОП0005207.02.2017Обяви за събиране на офертиРемонт на производствени сгради и съоръжения във фермата за изкуствено производство на дребен дивеч в с. Стряма, м. Чекерица в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Тракия”Виж пълна информация
ДЛС ЖендаЗОП0004906.02.2017Договаряне без предварително обявлениеОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия чрез електроразпределителната мрежа за нуждите на ТП ДЛС "Женда" за срок от 48 месецаВиж пълна информация
ДЛС ЖендаЗОП0004806.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДЛС "Женда" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС ПазарджикЗОП0004706.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС "Пазарджик" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДЛС ИзвораЗОП0005106.02.2017Публично състезаниеОсигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на сигнално - известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ЮЦДП - Смолян ТП "ДЛС - Извора" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС РакитовоЗОП0004603.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС "Ракитово" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС БатакЗОП0004503.02.2017Публично състезаниеСнегопочистване на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2017 -2018 год.Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаЗОП0004403.02.2017Договаряне без предварително обявлениеОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна" за срок от 48 месецаВиж пълна информация
ДГС БориноЗОП0004202.02.2017Договаряне без предварително обявлениеОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ТП "ДГС - Борино" за срок от 48 месецаВиж пълна информация
ДГС ПловдивЗОП0004102.02.2017Договаряне без предварително обявлениеОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа, за срок от 48 месеца по обособени позицииВиж пълна информация
ДГС ТриградЗОП0004002.02.2017Обяви за събиране на офертиИзбор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП "ДГС - Триград" за срок от 24 месеца Виж пълна информация
ДГС ПловдивЗОП0003902.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП "ДГС - Пловдив" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС ПазарджикЗОП0004302.02.2017Публично състезаниеОсигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена и охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП ДГС "Пазарджик" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС КрумовградЗОП0003701.02.2017Договаряне без предварително обявлениеОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ТП "ДГС Крумовград" за срок от 48 месецаВиж пълна информация
ДГС КрумовградЗОП0003601.02.2017Открита процедураДоставка на електрическа енергия за нуждите на ТП "ДГС Крумовград" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС АрдиноЗОП0003501.02.2017Договаряне без предварително обявлениеОсигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ТП "ДГС Ардино", за срок от 48 месецаВиж пълна информация