ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС Смолян19912.06.2020Обяви за събиране на офертиИзвършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян и ТП ДГС "Смолян", за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС Кормисош20512.06.2020Публично състезаниеДоставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС Кормисош, гр. Лъки за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС Асеновград19211.06.2020Публично състезаниеИзвънгаранционна поддръжка, включително профилактика и ремонт на компютри, периферия и друга офис техника за нуждите на ЮЦДП и териториалните поделения попадащи на територията на област Пловдив за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС Широка поляна19111.06.2020Открита процедураДоставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДЛС "Широка поляна" за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС Пловдив19811.06.2020Обяви за събиране на офертиПредоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС Пловдив.Виж пълна информация
ДГС Хисар19711.06.2020Обяви за събиране на офертиПредоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС Хисар.Виж пълна информация
ДЛС Кормисош19611.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДЛС "Кормисош" - гр. Лъки, за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДЛС Кормисош19511.06.2020Обяви за събиране на офертиДоставка чрез закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария за нуждите на ЮЦДП, гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи на територията на област Пловдив.Виж пълна информация
ДЛС Кормисош19411.06.2020Покана до определени лицаПредоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП ДЛС "Кормисош".Виж пълна информация
ДГС Триград19311.06.2020Открита процедураДоставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни материали и оборудване.Виж пълна информация
ДЛС Извора19010.06.2020Публично състезаниеДоставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок от 24 месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян  и ТП ДЛС "Извора".Виж пълна информация
ДЛС Женда18910.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДЛС "Женда" за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС Кирково18409.06.2020Обяви за събиране на офертиИзвършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства собственост на ТП ДГС „Кирково“, за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС Кирково18309.06.2020Обяви за събиране на офертиПредоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански машини и селскостопански инвентар, с оператор) в горски разсаВиж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов18809.06.2020Публично състезаниеДоставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия за нуждите на ТП ДГС "Акад. Николай Хайтов".Виж пълна информация
ДГС Ардино18709.06.2020Открита процедураДоставка чрез закупуване на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси ( в т.ч. монтаж, демонтаж, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.), стопанисвани от ТП ДГС Ардино за срок от 24 месеца.Виж пълна информация
ДГС Кирково18609.06.2020Открита процедураСледгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства /в т. ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета/, включително доставка на резервни частВиж пълна информация
ДГС Кирково18509.06.2020Открита процедураДоставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за нуждите Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов18208.06.2020Публично състезаниеОсигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП "ДГС Акад. Николай Хайтов" за срок от 36 месецаВиж пълна информация
ДГС Акад. Николай Хайтов18105.06.2020Открита процедураДоставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП "ДГС Акад. Николай Хайтов" по обособени позиции за срок от 36 месецаВиж пълна информация