Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Първомай
28.06.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДЛС Извора
27.06.2024
Добив на дървесина - обекти №24327C, 24328C, 24329C, 24331Виж пълна информация
ДЛС Женда
25.06.2024
Добив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2421, 2422, 2423Виж пълна информация

важна информация