Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДЛС Извора
04.11.2021
Продажба на действително добити количества дървесина за обект № 20207-1 с ограничение за Местни търговци /във връзка с чл. 38 от Наредбата/Виж пълна информация
ДГС Асеновград
29.10.2021
Почистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури, включени в Обект № 7 за 2021 г.Виж пълна информация
ДГС Карлово
29.10.2021
Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на "Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на "Голямата река", находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Карлово"Виж пълна информация

важна информация