Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Кирково
13.10.2022
Добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с № 2221, №2222 и №2223Виж пълна информация
ДЛС Женда
12.10.2022
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 22-7Виж пълна информация
ДЛС Чепино
11.10.2022
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2201-1, 2226-1Виж пълна информация

важна информация