Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Крумовград
29.12.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2414-МТ, 2415-МТ, 2416-МТВиж пълна информация
ДЛС Тракия
28.12.2023
Сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2402МФ, 2414МФВиж пълна информация
ДГС Хисар
22.12.2023
Добив /сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2413Виж пълна информация

важна информация