Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Славейно
13.06.2024
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2416, 2417, 2422Виж пълна информация
ДГС Алабак
11.06.2024
Сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2436, 2440, 2441, 2444, 2446, 2447, 2435Виж пълна информация
ДЛС Широка поляна
11.06.2024
Сеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обекти №№ 2425С, 2442Виж пълна информация

важна информация