Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Пазарджик
16.10.2023
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2/2023 г. - "Кастрене на тополови култури"Виж пълна информация
ДГС Смилян
13.10.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2352Виж пълна информация
ДГС Михалково
06.10.2023
Добив на дървесина от обекти №№ 2327С, 2329СВиж пълна информация

важна информация