Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Асеновград
22.12.2022
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2304 МТВиж пълна информация
ДГС Крумовград
22.12.2022
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312Виж пълна информация
ДГС Асеновград
22.12.2022
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина за "Местни търговци" от Обект № 2306 МТВиж пълна информация

важна информация

  • 07.11.2022

    Съобщение до г-н Вълчо Иванов Шопов

    Изтеглете съобщението

  • 24.10.2022

    Обявление за започване усвояване на пострадала дървесина, в следствие на природно бедствие (ветролом, ветровал), настъпило на 17.09.2022 год. по облекчен ред

    Изтеглете съобщението