Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Смилян
13.10.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2352Виж пълна информация
ДГС Михалково
06.10.2023
Добив на дървесина от обекти №№ 2327С, 2329СВиж пълна информация
ДГС Славейно
05.10.2023
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2329, 2330Виж пълна информация

важна информация