Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДЛС Чепино
19.07.2022
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2218-1, 2210-1, 2211-1Виж пълна информация
ДГС Родопи
18.07.2022
Сеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти №№ 2121-1, 2128-1, 2162-1, 2214-1, 2245Виж пълна информация
ДГС Славейно
15.07.2022
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2242С, 2243, 2244, 2245С, 2246Виж пълна информация

важна информация