Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Алабак
20.08.2021
Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2157-СВиж пълна информация
ДГС Родопи
18.08.2021
Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обект № 2118Виж пълна информация
ДГС Златоград
17.08.2021
Добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2147, 2148, 2149, 2150, 2151Виж пълна информация

важна информация

  • 14.06.2021

    Резултати от първи етап за закупуване на горски територии собственост на физически лица от ЮЦДП

    Изтеглете съобщението

  • 24.05.2021

    От 25.05.2021г. стартира новата уеб-платформа на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян