Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Михалково
30.04.2024
Добив на дървесина от обекти №№ 2402, 2411, 2414Виж пълна информация
ДГС Батак
30.04.2024
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 1-2024 г.Виж пълна информация
ДГС Първомай
26.04.2024
Възлагане на лесокултурни дейности: "Поливане на тополови култури" в Обект № 4/2024 г./Виж пълна информация

важна информация