Обявление от ТП ДГС Триград

19.10.2020

Обявление за продажба по ценоразпис на прогнозни количества стояща дървесина на корен в общ размер на: 287 пл. куб.м.

Изтегли документа