ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС Чепино0001230.06.2021Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Симеонови ливади - Червени скали"Виж пълна информация
ДЛС Борово1122.04.2021Договаряне без предварително обявлениеОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "Кьошка-Влашка поляна" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДЛС Борово"Виж пълна информация
ДЛС Борово1022.04.2021Договаряне без предварително обявлениеУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП "Кьошка-Влашка поляна" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДЛС Борово"Виж пълна информация
ДГС Смолян919.04.2021Договаряне без предварително обявлениеОсновен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла", попадащ в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград" и ТП "ДЛС Извора"Виж пълна информация
ДГС Родопи802.04.2021Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Синия залив - Балинов чарк"Виж пълна информация
ДЛС Чепино711.03.2021Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на технически проект за основен ремонт на траен горски път "Симеонови ливади - Червени скали" - четвърта степенВиж пълна информация
ДЛС Борово623.02.2021Договаряне без предварително обявлениеОсновен ремонт на горски автомобилен път "Кьошка– Влашка поляна"Виж пълна информация
ДГС Смолян501.02.2021Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла" - втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград", ТП "ДЛС Извора"Виж пълна информация
ДЛС Женда401.02.2021Договаряне без предварително обявлениеИзграждане на технико-укрепително съоръжение "Бараж 1А в главното течение на пороя Караман дере"Виж пълна информация
ДГС Михалково326.01.2021Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за изграждане на нов ГАП "Сухата чешма - Пичерово"Виж пълна информация
ДГС Златоград205.01.2021Договаряне без предварително обявлениеУпражняване на авторски надзор по време на извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”Виж пълна информация
ДГС Златоград105.01.2021Договаряне без предварително обявлениеОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”Виж пълна информация
ДЛС Борово22810.12.2020Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“Виж пълна информация
ДГС Родопи22702.11.2020Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП "Синия залив - Балинов чарк"Виж пълна информация
ДГС Златоград22630.10.2020Договаряне без предварително обявлениеОсновен ремонт на ГАП „Бучовица” в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“Виж пълна информация
ДЛС Тракия22526.10.2020Договаряне без предварително обявлениеОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "м. Момин мост - м. Тъмраш развалините" - ІІІ степен, Етап 1: от км 0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края - км 12+204, находящ се в териториалния обхват нВиж пълна информация
ДЛС Тракия22426.10.2020Договаряне без предварително обявлениеУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП "м. Момин мост - м. Тъмраш развалините" - ІІІ степен, Етап 1: от км 0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края - км 12+204, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП "ДВиж пълна информация
ДЛС Тракия22321.10.2020Договаряне без предварително обявлениеУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП "Свеженска река" трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП "ДЛС Тракия"Виж пълна информация
ДЛС Тракия22221.10.2020Договаряне без предварително обявлениеОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "Свеженска река" - трета степен, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП "ДЛС Извора"Виж пълна информация
ДГС Смолян22112.10.2020Договаряне без предварително обявлениеИзготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла" - втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград" и ТП "ДЛС Извора"Виж пълна информация