ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПазарджикТ00226-2230.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект №2229Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ00218-2226.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2218-2Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00227-2225.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект №2 /2022г./ с предмет на дейност - Отглеждане на горски култури.Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00224-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект №2231Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00217-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2231Виж пълна информация
ДГС ХисарТ00216-2224.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив /сеч, окатстряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране/ на дървесината, включена в Обект № 2230Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00223-2223.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2233Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00222-2223.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на услугата добив на дървесина на временен склад за обект № 2203-1Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00221-2223.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2228Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00219-2219.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2237, 2238, 2239Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ00213-2216.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2246-С, 2247-С, 2248-С, 2249-СВиж пълна информация
ДЛС КормисошТ00215-2215.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2220Виж пълна информация
ДЛС КормисошТ00214-2215.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2219Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00209-2212.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за Обект № 2248Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00210-2211.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване, съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от ДГФ Обекти №№ 22240, 22352, 22353, 22342, 22102, 22114, 22331, 22246Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00212-2210.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2223Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00211-2210.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обект № 2222Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00208-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2244; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2256; 2257-С;Виж пълна информация
ДГС ТриградТ00207-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина, включена в обект № 2214Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00205-2208.08.2022Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за обекти №№ 2245С и 2247СВиж пълна информация