ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МихалковоТ00249-2306.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от обекти №№ 2327С, 2329СВиж пълна информация
ДГС СлавейноТ00248-2305.10.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 2329, 2330Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00247-2326.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПроизводство на посадъчен материал в разсадник "Капсидата" на територията на ТП "ДГС - Асеновград"Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00246-2321.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина за нуждите на ТП ДГС Алабак от Обекти №№ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00245-2319.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2332Виж пълна информация
ДГС КлисураТ00243-2314.09.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2339Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00241-2312.09.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2329Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00242-2308.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от обект №23118Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00239-2301.09.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2324Виж пълна информация
ДЛС БоровоТ00237-2331.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на дървесина/строителна дървесина за Обект № 1Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ00236-2331.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина от Обекти №№ 2327С, 2328С, 2329СВиж пълна информация
ДГС СлавейноТ00238-2329.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2329, 2330Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00235-2329.08.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТКонкурс по реда на чл. 49, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредбата от Обект № 2306Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00232-2324.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2320Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ00233-2323.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОтглеждане на генеративна градина - Обект № 7Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00229-2323.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обект № 2331Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00231-2322.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в самостоятелно обособени обекти: 2345, 2346, 2360, 2363, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ00230-2321.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2313Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00228-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обект № 2332Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00227-2318.08.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2330МТ, 2331МТВиж пълна информация