ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС ПървомайТ00146-2428.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина от Обект № 2417Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00145-2427.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - обекти №24327C, 24328C, 24329C, 24331Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ00144-2425.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2421, 2422, 2423Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00143-2418.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2431Виж пълна информация
ДГС СмолянТ00142-2418.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина от Обект № 2420Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00140-2418.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2429Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00139-2418.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обекти №№ 24199, 24120, 24321, 24322, 24323, 24224, 24225, 24326Виж пълна информация
ДГС РодопиТ00141-2417.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект №№ 2466, 2344-1, 2349-1Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ00136-2417.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 24199Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00138-2414.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2432, 2433, 2434Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00132-2413.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2416, 2417, 2422Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00135-2411.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване и разтрупване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината включена в самостоятелно обособени обекти №№ 2436, 2440, 2441, 2444, 2446, 2447, 2435Виж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ00133-2411.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина за Обекти №№ 2425С, 2442Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00134-2410.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2431Виж пълна информация
ДГС ПещераТ00130-2406.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина за обект № 2421Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00131-2404.06.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - Обект № 2414Виж пълна информация
ДГС АрдиноТ00128-2431.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на дейността добив на дървесина, включваща - сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2420-1Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ00127-2431.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обект № 2414Виж пълна информация
ДГС Акад. Николай ХайтовТ00123-2431.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 1-2024Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ00129-2430.05.2024Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОбект № 1/2024, включващи дейности в горски култури - механизирано и ръчноВиж пълна информация