ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС МихалковоТ0067221.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2206, 2207 с ограничение за местни търговциВиж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067120.12.2021Добив на дървесина от обекти №№ 2202, 2203, 2204, 2208 с ограничени за местни търговциВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0066720.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обекти №№ 2219, 2220, 2221, 2222Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0065720.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0065620.12.2021Сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обект № 2201Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064620.12.2021Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти с №№ 2204, 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064320.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти с №№ 2201, 2208, 2210Виж пълна информация
ДГС ПловдивТ0067617.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на прогнозни количества добита дървесина от временен склад, включена в Обект № 2218, 2222Виж пълна информация
ДЛС ТракияТ0067517.12.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обект № 2207Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0067417.12.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина, включени в обекти №№ 2135-5, 2135-6Виж пълна информация
ДГС ХисарТ0067317.12.2021Добив (сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в обекти №№ 2201 МТ, 2202 МТ, 2203 МТ, 2204 МТ, 2205 МТВиж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066617.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2221Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066517.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2213Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066417.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2208Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ0066317.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за "Местни търговци" от обект № 2204Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064516.12.2021Добив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина с ограничение за МТ за обект с № 2207Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0064416.12.2021Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти с №№ 2211, 2212Виж пълна информация
ДГС КрумовградТ0066815.12.2021Добив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти №№ 2206, 2207, 2208, 2209, 2210Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0066115.12.2021Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обекти №№ 21-10, 21-11Виж пълна информация
ДГС МихалковоТ0067014.12.2021Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 2213Виж пълна информация