ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДЛС КормисошТ00122-2313.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00121-2311.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 2326Виж пълна информация
ДГС СмилянТ00120-2311.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс от дейността - добив на дървесина за обекти №№ 2343, 2344Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00119-2307.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2362, 2363Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00116-2305.04.2023Конкурс по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обекти №№ 2314, 2315, 2316Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00115-2305.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обект № 2312Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ00118-2304.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2303, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00117-2304.04.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с добивВиж пълна информация
ДГС БориноТ00114-2331.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2319. 2320. 2321Виж пълна информация
ДГС КарловоТ00113-2331.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обекти №№ 2314, 2316, 2342, 2352Виж пълна информация
ДГС КирковоТ00108-2330.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна и широколистна дървесина, транспортиране на тополови фиданкиВиж пълна информация
ДГС ПещераТ00109-2329.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за добив на дървесина за обект № 2316Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00112-2328.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2315Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00111-2328.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2306Виж пълна информация
ДГС АсеновградТ00110-2328.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2305Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ00106-2324.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2308МТ, 2309МТВиж пълна информация
ДГС СлавейноТ00105-2324.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2333Виж пълна информация
ДГС СлавейноТ00101-2324.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2301, 2303, 2315, 2318, 2320, 2321Виж пълна информация
ДГС РакитовоТ00103-2323.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обекти №№ 2321, 2323, 2326, 2328Виж пълна информация
ДГС АлабакТ00100-2317.03.2023Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 2335, 2336Виж пълна информация