ТП ДГС/ДЛСИНДата на провежданеТипПредмет
ДГС АлабакТ0047620.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2157-СВиж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0047817.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на стояща дървесина на корен от обекти с №№ 2112, 2134, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146Виж пълна информация
ДГС ЗлатоградТ0047717.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти с №№ 2147, 2148, 2149, 2150, 2151Виж пълна информация
ДГС Широка лъкаТ0047513.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в Обект № 2109сВиж пълна информация
ДГС РодопиТ0047412.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти №№ 2152, 2153, 2154, 2156С, 2157, 2158, 2159, 2163С, 2164, 2165, 2166Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0047310.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТСеч, разкройване по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед № 5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампирВиж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0047210.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2121 и 2122Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0047110.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина за обект № 1991-1Виж пълна информация
ДГС ПазарджикТ0047010.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив на дървесина - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина за обекти №№ 2118, 2119, 2120Виж пълна информация
ДГС МомчилградТ0046906.08.2021Открит конкурс по реда на НУРВИДГТДобив (сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране) на дървесина, включена в Обекти №№ 2120 и 2132Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0046806.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в обекти №№ 2116, 2117Виж пълна информация
ДЛС ИзвораТ0046303.08.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТПродажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 21234-1, 21390-1 с ограничение за Мастни търговциВиж пълна информация
ДЛС Широка полянаТ0046430.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на дървесина на действително добити количества за Обект № 2107Виж пълна информация
ДГС РодопиТ0045530.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №2114, 2115Виж пълна информация
ДГС БатакТ0046128.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от временен склад от обект № 36-21Виж пълна информация
ДГС АлабакТ0046026.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от обект № 2147-1Виж пълна информация
ДГС ДоспатТ0045626.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №№1908-1и 2142-1Виж пълна информация
ДЛС ЧепиноТ0045923.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2147-С, 2148-С, 2149-СВиж пълна информация
ДГС РакитовоТ0046221.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обекти №№ 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180Виж пълна информация
ДЛС ЖендаТ0045820.07.2021Търг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2138, 2139, 2140Виж пълна информация