Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Доспат
28.07.2022
Възлагане добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, съгласно спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават от ЮЦДП - гр. Смолян териториалните му поделения, утвърдена със Заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП - гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 2244Виж пълна информация
ДЛС Чепино
26.07.2022
Открит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2202-1, 2203-1Виж пълна информация
ДГС Пловдив
26.07.2022
Сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2226, 2230Виж пълна информация

важна информация