Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Триград
22.06.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обект № 2315.Виж пълна информация
ДГС Момчилград
22.06.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2311МТВиж пълна информация
ДЛС Кормисош
20.06.2023
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2316Виж пълна информация

важна информация