ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Кормисош28.02.2024Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Триград27.02.2024Горска сертификацияПланирани дейности през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияПланирани лесовъдски мероприятия през 2024 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияКонсултиране със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияУчастие в мониторинга на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияПроект на Заповед за определяне на представителни образци по типове горски екосистемиИзтеглете документа
ДЛС Тракия22.02.2024Горска сертификацияДоклад на проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов22.02.2024Горска сертификацияПроект на доклад за ГВКСИзтеглете документа
ДЛС Тракия22.02.2024Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДЛС Тракия22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Тракия22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияАнализ на резултатите от проведения мониторингИзтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияДоклад от проведения мониторинг през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Ракитово22.02.2024Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Михалково19.02.2024Горска сертификацияЗаповед З-14-58/16.02.2024 г. за определяне на представително образци на основните естествени горски екосистеми, както и горите във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Михалково19.02.2024Горска сертификацияПриложение № 1 към Доклад за ГВКСИзтеглете документа