ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Кирково29.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково16.09.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Крумовград09.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДГС Михалково05.09.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
Централно управление25.08.2022Годишен разчет за семенатаГодишен разчет за необходимите семена през вегетационната 2022/2023 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.08.2022Горска сертификацияДоклад за ГВКС /август 2022 г./Изтеглете документа
Централно управление01.08.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 25.07-31.07.2022 г.Изтеглете документа
ДГС Алабак29.07.2022Горска сертификацияДоклаз за ГВКСИзтеглете документа
Централно управление25.07.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 18.07-24.07.2022 г.Изтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов19.07.2022Горска сертификацияПроект на доклад за ГВКСИзтеглете документа
Централно управление18.07.2022Информация за извършени проверки в горски територииСедмично сведение за резултатите от дейността по опазване на горските територии на ЮЦДП, за периода 11.07-17.07.2022 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера14.07.2022Горска сертификацияПроект на Доклад за ГВКСИзтеглете документа
Централно управление11.07.2022Ценоразписи на физически лицаЦеноразпис за продажба на дървесина на физически лица за собствени нуждиИзтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Клисура08.07.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Клисура08.07.2022Горска сертификацияПрограма за мониторинг и контрол за инвазивните видове и за премахване на неместните видове с изразен инвазивен потенциалИзтеглете документа
ДГС Хисар08.07.2022Горска сертификацияГорскостопански план 2018 (резюме)Изтеглете документа
ДГС Клисура01.07.2022Горска сертификацияПокана за обществено обсъжданеИзтеглете документа
ДГС Клисура01.07.2022Горска сертификацияСписък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа