ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДЛС Широка поляна17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Триград17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияПолитика срещу корупциятаИзтеглете документа
ДГС Смолян17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДЛС Чепино17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияОценка на социалното въздействие от дейносттаИзтеглете документа
ДГС Пещера17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Алабак17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Родопи17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Ракитово17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Доспат17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Селище17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа
ДГС Пловдив17.05.2022Горска сертификацияСписък на основните естествени горски екосистеми, както и горите, намиращи се във фаза на старостИзтеглете документа
ДГС Ардино17.05.2022Горска сертификацияДекларацияИзтеглете документа
ДЛС Кормисош17.05.2022Горска сертификацияПокана за среща със заинтересованите страниИзтеглете документа
ДГС Пловдив17.05.2022Горска сертификацияРезюме на горскостопански план 2019 г.Изтеглете документа
ДГС Първомай17.05.2022Горска сертификацияАнализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услугиИзтеглете документа
ДГС Акад. Николай Хайтов17.05.2022Горска сертификацияКартаИзтеглете документа