ТП ДГС/ДЛСДатаТипЗаглавие
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияУчастие в ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие в териториялният обхват на ТП”ДГС-Триград” през 2023 годинаИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД за извършения годишен мониторинг през 2022 година на територията, управлявана от ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”Изтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ЗА 2023 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Момчилград01.02.2023Горска сертификацияАНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНАИзтеглете документа
ДГС Панагюрище01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Триград01.02.2023Горска сертификацияГодишна среща със заинтересованите страни.Изтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияПолитика срещу корупцията и сродни на нея явленияИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интересиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общностиИзтеглете документа
ДГС Триград31.01.2023Горска сертификацияВътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминацияИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияПокана за участие в мониторинг /наблюдение/ на ГВКСИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияПолитика за управление на горитеИзтеглете документа
ДГС Клисура30.01.2023Горска сертификацияДо заинтересованите страниИзтеглете документа
ДЛС Борово30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Крумовград30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Пещера30.01.2023Горска сертификацияПланирани дейности през 2023 г.Изтеглете документа
ДГС Михалково30.01.2023Горска сертификацияСертификатИзтеглете документа