Управителен съвет

Председател на УС:

Милко Гавазов

Членове:

инж. Асен Иванов

Николина Чолакова