Управителен съвет

Председател на УС:

Мариана Якофова

Членове:

инж. Здравко Бакалов

Николина Чолакова