Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДГС Селище
22.03.2024
Добив на дървесина - Обекти №2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430Виж пълна информация
ДГС Ракитово
20.03.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2418, 2419Виж пълна информация
ДГС Михалково
20.03.2024
Добив на дървесина от обекти №№ 2412, 2413, 2415, 2409, 2416Виж пълна информация

важна информация