Процедури

ТП ДГС/ДЛСПърва датаВтора датаПредмет
ДЛС Извора
17.06.2024
Добив на дървесина - сеч, окастряне, разкройване с и съгласно утвърдената със заповед № 401/01.11.2021 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян - приложение № 1 спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен за обект № 24199Виж пълна информация
ДГС Ракитово
14.06.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2432, 2433, 2434Виж пълна информация
ДГС Славейно
13.06.2024
Сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2416, 2417, 2422Виж пълна информация

важна информация