ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КЕМЕРА” – ДГС – АЛАБАК

На територията на ДГС – Алабак се намира горски разсадник „Кемера”, който е разположен върху площ от 25 дка, при надморска височина 800 м. Същият съществува от 1976 година. Разсадника се намира на 3 км. южно от гр.Велинград на пътя Велинград – Сърница. На територията на разсадника е изградена сграда с две стаи и склад, изградени за нуждите на персонала, нает да обслужва разсадника и разполагане на инвентара, който се използва за обработка на разсадниковите площи.

Разсадникът е снабден с водоснабдителна инсталация, черпеща вода чрез електрическа помпа от близката река Чепинска. Годишното производство на семенищни фиданки възлиза на около 130 до 300 хиляди броя. Основно в разсадника се произвеждат иглолистни фиданки от бял и черен бор, и атласки кедър. В малки количества и обикновена ела. От широколистните производството е застъпено от зимен дъб, цер, акация и сребролистна липа, като в района само този разсадник произвежда семенищни фиданки от широколистни дървесни видове. Произвеждат се в малки количества обикновен явор, ясен и гледичия, както и горскоплодни.

На три четвърти от площта на разсадника са засадена арония и малини по съответна схема като овощна градина. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставян е посадъчен материал и на съседните териториални поделения. Продаван е посадъчен материал и на частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие на разсадника през следващите години са: оптимизиране на производството чрез осигуряване на посадъчен материал за собствени нужди и за други териториални поделения, както и на външни потребители, чрез сключване на предварителен договор.

Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Алабак, гр.Велинград 4600, бул. „Съединение” № 125, тел.0359/52152, е-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com, или на място в разсадника.

Документи

ДатаЗаглавие
18.12.2020Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
09.12.2020Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
13.11.2020Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Чакаларово“ на ТП ДГС Кирково за сезон 2020/2021г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2020/2021 г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2020г.Изтеглете файла
03.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2020г.Изтеглете файла
02.11.2020Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2020г.Изтеглете файла