ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КЕМЕРА” – ДГС – АЛАБАК

На територията на ДГС – Алабак се намира горски разсадник „Кемера”, който е разположен върху площ от 25 дка, при надморска височина 800 м. Същият съществува от 1976 година. Разсадника се намира на 3 км. южно от гр.Велинград на пътя Велинград – Сърница. На територията на разсадника е изградена сграда с две стаи и склад, изградени за нуждите на персонала, нает да обслужва разсадника и разполагане на инвентара, който се използва за обработка на разсадниковите площи.

Разсадникът е снабден с водоснабдителна инсталация, черпеща вода чрез електрическа помпа от близката река Чепинска. Годишното производство на семенищни фиданки възлиза на около 130 до 300 хиляди броя. Основно в разсадника се произвеждат иглолистни фиданки от бял и черен бор, и атласки кедър. В малки количества и обикновена ела. От широколистните производството е застъпено от зимен дъб, цер, акация и сребролистна липа, като в района само този разсадник произвежда семенищни фиданки от широколистни дървесни видове. Произвеждат се в малки количества обикновен явор, ясен и гледичия, както и горскоплодни.

На три четвърти от площта на разсадника са засадена арония и малини по съответна схема като овощна градина. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. Основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставян е посадъчен материал и на съседните териториални поделения. Продаван е посадъчен материал и на частни физически и юридически лица. Основните насоки на развитие на разсадника през следващите години са: оптимизиране на производството чрез осигуряване на посадъчен материал за собствени нужди и за други териториални поделения, както и на външни потребители, чрез сключване на предварителен договор.

Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Алабак, гр.Велинград 4600, бул. „Съединение” № 125, тел.0359/52152, е-mail: dgsalabak@ucdp-smolian.com, или на място в разсадника.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете файла