Процедура №Т00373 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00373
Първа дата26.04.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина от обект № 2129

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция