Процедура №ЗОП00009 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНЗОП00009
Първа дата19.04.2021
Тип на процедурата
ПредметОсновен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла", попадащ в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград" и ТП "ДЛС Извора"