Процедура №228 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИН228
Първа дата10.03.2021
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ01457ТП ДГС Триград/ Обект №: 2109

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция