Процедура №Т00139 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00139
Първа дата22.02.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности, включени в обект № 4 за 2021 г. - "Отглеждане на култура"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция