Процедура №Т00029 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00029
Първа дата15.01.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 2119с, 2121с, 2122с, 2123с, 

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция