Процедура №2 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИН2
Първа дата05.01.2021
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметУпражняване на авторски надзор по време на извършване на основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград”