Процедура №1208 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИН1208
Първа дата26.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01233 ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2116Е

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция