Процедура №1101 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИН1101
Първа дата19.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01158 ТП ДГС Пещера / Обект №: 2121-ЕТ

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция