Процедура №897 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИН897
Първа дата05.11.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET01000 ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2117

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция