Процедура №225 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИН225
Първа дата26.10.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на ГАП "м. Момин мост - м. Тъмраш развалините" - ІІІ степен, Етап 1: от км 0+000 до км 7+494 и от км 7+850 до края - км 12+204, находящ се в териториалния обхват н