Процедура №Т00691 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00691
Първа дата04.09.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПроизводство на посадъчен материал - механизирани дейности в разсадник "Капсидата" на територията на ТП ДГС Асеновград - обект №5 за 2020 г.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция