Процедура №ЗОП00214 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНЗОП00214
Първа дата28.08.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметИзготвяне на доклад за оценка на съотвествието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП "Боров дол - Белите брегове", находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Чепино"