Процедура №ЗОП00209 на ДЛС Тракия

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Тракия
ИНЗОП00209
Първа дата09.07.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметОсновен ремонт на ГАП "Свеженска река" в териториалния обхват на ТП "ДЛС Тракия"