Процедура №ЗОП00207 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНЗОП00207
Първа дата08.07.2020
Тип на процедуратаДоговаряне без предварително обявление
ПредметИзготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Бучовица”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“