Процедура №ЗОП00206 на ДГС Родопи

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Родопи
ИНЗОП00206
Първа дата29.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника (електродомакински уреди), включително електрически устройства за отопление и охлаждане за нуждите на ТП ДГС "Родопи"