Процедура №ЗОП00205 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНЗОП00205
Първа дата12.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за нуждите на ТП ДЛС Кормисош, гр. Лъки за срок от 24 месеца.