Процедура №ЗОП00199 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНЗОП00199
Първа дата12.06.2020
Тип на процедуратаОбяви за събиране на оферти
ПредметИзвършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян и ТП ДГС "Смолян", за срок от 24 месеца.