Процедура №ЗОП00202 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИНЗОП00202
Първа дата12.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДГС Смилян за срок от 24 месеца.