Процедура №ЗОП00203-21 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНЗОП00203-21
Първа дата12.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДГС Славейно за срок от 24 месеца.