Процедура №ЗОП00204 на ДГС Акад. Николай Хайтов

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Акад. Николай Хайтов
ИНЗОП00204
Първа дата12.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов за срок от 24 месеца.