Процедура №ЗОП00194 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНЗОП00194
Първа дата11.06.2020
Тип на процедуратаПокана до определени лица
ПредметПредоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП ДЛС "Кормисош".