Процедура №ЗОП00196 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНЗОП00196
Първа дата11.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДЛС "Кормисош" - гр. Лъки, за срок от 24 месеца.