Процедура №ЗОП00190 на ДЛС Извора

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Извора
ИНЗОП00190
Първа дата10.06.2020
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметДоставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок от 24 месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян  и ТП ДЛС "Извора".