Процедура №ЗОП00174 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНЗОП00174
Първа дата02.06.2020
Тип на процедуратаОбяви за събиране на оферти
ПредметПоддържане на съществуващи минерализовани ивици, находящи се в териториалния обхват на ТП "ДГС - Пловдив" към ЮЦДП, гр. Смолян