Процедура №Т00387 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00387
Първа дата30.04.2020
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества добита дървесина - Обекти №2014-1, 2038-1, 2039-1.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция