Процедура №382 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИН382
Първа дата30.04.2020
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ET00905 ТП ДГС Смолян / Обект №: 2031

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция