Процедура №Т00354 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00354
Първа дата27.04.2020
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс - сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен - Обекти №2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023с, 2024с, 2025с, 2026, 2027.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция