Процедура №Т01143 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ01143
Първа дата19.11.2019
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2001с, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006с, 2007, 2008, 2009, 2010 за местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция