Процедура №Т00635 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00635
Първа дата29.11.2018
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина в обекти № 1900-1, 1901-01, 1902-1, 1903-1, 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1 и 1908-1 /местни търговци/

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция